Skip to content

In 2017 en 2018 kwam stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) in aanmerking voor subsidie van het Europees Sociaal Fonds. “Daarmee hebben we nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen waarvan werkgevers en medewerkers direct profijt hadden”, vertelt Nicole Hoetjes, voorzitter van Stichting DID. “Van checklists tot en met teamsessies en van individuele coaching tot en met persoonlijke gezondheidschecks. Met positieve en enthousiaste reacties. Mensen hebben er écht iets aan. Daarom zetten we een groot deel van de activiteiten ook in 2019 verder voort. En net als in voorgaande jaren: kosteloos voor werkgevers en medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche.”

Prachtige resultaten
“Het was hard werken om de subsidie te krijgen, maar het was het waard”, aldus Nicole Hoetjes. “Want we hebben er veel mee kunnen doen. We hebben bijvoorbeeld stoplichtkaarten ontwikkeld voor de ruim 940 zelfstandige drogisterijen in Nederland. Werkgevers konden daarmee checken of hun team wel ‘futureproof’ is, medewerkers konden kijken of ze nog wel duurzaam inzetbaar zijn tot hun pensioen. Scores optellen en binnen een paar minuten weet je of het stoplicht op rood, oranje of groen staat. Met een bijbehorend oplossingenboekje konden werkgevers en hun medewerkers direct een gerichte vervolgstap zetten.” Eén van die vervolgstappen was het volgen van workshops. Nicole Hoetjes: “We hebben workshops voor zo’n 45 ondernemers verzorgd. Daarin kwam aan de orde hoe je als werkgever duurzame inzetbaarheid kunt bevorderen. Maar duurzame inzetbaarheid doe je niet alleen, dat doe je ook samen met je medewerkers. Daarom hebben we als vervolgstap teamsessies georganiseerd waarin vitaal en gezond werken centraal staat, maar ook veel aandacht is voor plezier in het werk. In de subsidieperiode hebben we 24 sessies met 147 medewerkers verzorgd.”

Bevlogen sector
Ook het loopbaanplein drogisterijen is extra onder de aandacht gebracht als tool voor werknemers om persoonlijk je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast konden werkgevers via DID hun medewerkers een Persoonlijke Gezondheidscheck aanbieden. Bijna 225 medewerkers deden mee en waren enthousiast: de check werd maar liefst met een 8,1 gewaardeerd. Uit de checks kwam naar voren dat de zelfstandige drogisterijbranche bevlogen medewerkers heeft: 94% gaf aan met hart en ziel in de winkel te staan. Ten slotte bezocht DID-adviseur Jantien Meeuwsen tijdens de subsidieperiode meer dan 260 werkgevers om hen te vertellen over de mogelijkheden van DID. Voor 26 ondernemers was het bezoek aanleiding om gebruik te maken van de individuele coachingsmogelijkheden.

Fijne samenwerking
Nicole Hoetjes is meer dan tevreden. “We kijken terug op een succesvol ESF-traject. Met de subsidiegelden hebben we veel in gang kunnen zetten. Heel bijzonder is dat we veel medewerking hebben gekregen van diverse partijen in de zelfstandige drogisterijbranche, zoals de KNDB, stichting Remedium, DIO, DA, Vriesia, Newcare, Holland Pharma en Etos Franchisevereniging. Bijvoorbeeld doordat zij hun locaties beschikbaar stelden, DID een platform gaven voor communicatie of tijdens hun bijeenkomsten aandacht gaven aan DID. Mede daardoor hebben we de activiteiten van DID goed kunnen neerzetten.”

Voortzetting in 2019
De enthousiaste en positieve reacties van ondernemers en medewerkers in de branche zijn reden om de bepaalde activiteiten ook in 2019 verder voort te zetten. Nicole: “We merken dat bijvoorbeeld de teamsessies echt in een behoefte voorzien: samen met je medewerkers aan de slag met duurzame inzetbaarheid met positieve resultaten als gevolg. Daarom gaan we daar graag mee verder. Op de website staat een uitgebreid overzicht, maar je kunt natuurlijk ook met DID-adviseur Jantien Meeuwsen bellen.” Of, zoals een deelneemster aan een teamsessie het verwoordde: “Nooit geweten dat deze branche zo goed voor haar werkgevers en werknemers zorgt. Wat leuk deze stichting DID!”

ESF extra impuls inzetbaarheid

Back To Top