skip to Main Content

Financiële tegemoetkomingen om verzuim te bekorten en re-integratie te bevorderen. Een steuntje in de rug voor ondernemers die met (bijna) zieke medewerkers te maken hebben.

Gezonde, vitale medewerkers zijn goud waard voor je bedrijf. Maar wat als een medewerker langdurig ziek is of regelmatig uitvalt om psychische of gezondheidsredenen? De kosten daarvan drukken vaak zwaar op een onderneming. Stichting DID biedt financiële steun bij verzuiminterventies en bij verplichte loonaanvullingen op de WIA.

Wat houdt het in?

Financiële vergoeding van verzuimtrajecten die medewerkers weer op de been helpen en daardoor (langdurig) verzuim bekorten of zelfs voorkomen. Ook een eventuele verplichte loonaanvulling op de WIA kan worden vergoed.

Wat doet stichting DID?

Stichting DID financiert diverse verzuimoplossingen ter verkorting of voorkoming van (langdurig) verzuim. Bijvoorbeeld fysieke therapie, schuldhulpverlening, omscholingsbemiddeling, maatschappelijk werk, psychologische hulp of complementaire en multidisciplinaire zorg. Ook arbeidsdeskundigenonderzoek of het zoeken van passend werk bij een andere werkgever (ook wel Spoor-2 genaamd) behoort tot de mogelijkheden. De vergoeding is altijd in aanvulling op datgene wat de ziektekostenverzekering al vergoedt.

Daarnaast is het mogelijk om een eventuele verplichte loonaanvulling op de WIA vergoed te krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je moet voldoen aan de voorwaarden uit de statuten
  • De oplossing moet direct bijdragen aan het oplossen, verkorten of voorkomen van verzuim van een medewerker.
  • Je hebt onderzocht of en zo ja, hoe de ziektekostenverzekering een bijdrage doet in de kosten. Stichting DID vult de eventueel daarna overgebleven kosten aan (met een maximum van 50% van de totale kosten).

Aanvragen van een financiële bijdrage

Aanvraag voor een financiële bijdrage kan door middel van het toezenden van betreffende factu(u)r(en) met een korte toelichting waar deze facturen op zijn gebaseerd, plus het bericht van de verzekeraar met haar bijdrage aan deze interventie en het bankrekeningnummer waarnaartoe de bijdrage overgemaakt kan worden.

Hulp nodig of vragen?

Neem contact op met DID via telefoonnummer 085 – 064 57 58 of info@stichtingDID.nl.

Of neem contact op met Jantien Meeuwsen, adviseur van stichting DID. Ze is telefonisch bereikbaar via 06 – 41 78 84 94 en per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl. Ze helpt jou en je werkgever graag, ze kan je alles vertellen over welke verzuimoplossingen via stichting DID worden vergoed.

Financiële ondersteuning bij verzuim en re-integratie

Back To Top