Skip to content

Financiering in geval van loondoorbetalingsplicht bij 3e tot en met 5e ziektejaar in geval van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid.

Wat is de WIA?

De WIA staat voor wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en is de opvolger van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Centraal bij de WIA staat hoeveel iemand kan blijven werken naast zijn of haar arbeidsongeschiktheid.

Als een medewerker niet (volledig) binnen twee jaar herstelt, heeft de werkgever volgens de cao Drogisterijbranche onder meer de volgende financiële verplichtingen:

  • Als de werknemer na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt is, moet de werkgever in het derde ziektejaar een loonaanvulling verzorgen van 10% van het nieuwe dan geldende loon, met als maximum het oude brutoloon
  • Als de werknemer na twee jaar ziekte recht heeft op een uitkering op grond van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan betaalt de werkgever: in het derde en vierde ziektejaar een aanvulling van 10% van het verschil tussen het oude brutoloon en het resterende brutoloon, tot de grens van het maximum coördinatieloon Wfsv
  • in het vijfde jaar een aanvulling van 5% van het verschil tussen het oude brutoloon en het resterende brutoloon, tot de grens van het maximum coördinatieloon Wfsv.

Als de werkgever in deze situatie verkeert, raden wij aan om bij DID een aanvraag voor loonaanvulling in te dienen. DID betaalt deze loonaanvulling vervolgens aan de werkgever uit.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor deze regeling kunt u hier downloaden. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, keren wij de benodigde aanvulling uit. De werkgever betaalt deze aanvulling vervolgens door aan de werknemer.

Hulp nodig of vragen?

Neem contact op met Jantien Meeuwsen, adviseur van stichting DID. Ze is telefonisch bereikbaar via 06 – 41 78 84 94 en per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl. Ze helpt jou en je werkgever graag!

Loonaanvulling Werk Inkomen Arbeidsvermogen

Back To Top