skip to Main Content

LOOPBAAN APK

LOOPBAAN APK TEST

Duurzame inzetbaarheid volgens stichting DID is ‘samen op een gezonde en plezierige manier invulling geven aan je werkzame leven binnen of buiten de zelfstandige drogisterijbranche’.

Doe deze test en ontdek in welke mate jouw werk en jouw werkomgeving (nog) voldoende aansluiten bij wat voor jou belangrijk is en tot je pensioen haalbaar is. De Loopbaan APK een initiatief is van de gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche.

Doe de test en ontdek in welke mate jouw werk en jouw werkomgeving (nog) aansluiten bij wat voor jou belangrijk is.

Stichting DID biedt ondernemers en hun medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche:

  • Loopbaanbegeleiding
  • Financiële ondersteuning bij verzuim en re-integratie
  • Minder werken voor 64-plussers
  • Begeleiding naar nieuw werk
  • Slachtofferhulp
  • Ondersteuning door DID-adviseur
  • Vergoeding tijdelijke vervanging t.b.v. continuïteit bedrijfsvoering
Back To Top