Skip to content

LOOPBAAN APK

LOOPBAAN APK

Duurzame inzetbaarheid volgens stichting DID is ‘samen op een gezonde en plezierige manier invulling geven aan je werkzame leven binnen of buiten de zelfstandige drogisterijbranche’.

In 2018 heeft de drogisterijbranche de Loopbaan APK kosteloos beschikbaar gesteld aan medewerkers in de branche. Met deze test ontdek je in welke mate jouw werk en jouw werkomgeving (nog) voldoende aansluiten bij wat voor jou belangrijk is en tot je pensioen haalbaar is. De Loopbaan APK kan op aanvraag beschikbaar worden gesteld. Neem hiervoor contact op met de DID-adviseur.

Stichting DID biedt ondernemers en hun medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche:

  • Loopbaanbegeleiding
  • Financiële ondersteuning bij verzuim en re-integratie
  • Minder werken voor 64-plussers
  • Begeleiding naar nieuw werk
  • Slachtofferhulp
  • Ondersteuning door DID-adviseur
  • Vergoeding tijdelijke vervanging t.b.v. continuïteit bedrijfsvoering
Back To Top