Skip to content

Twee jaar voor je AOW-datum 25% minder werken tegen hetzelfde loon. Het aantal 100-jarigen stijgt met stip en de pensioenleeftijd stijgt mee. Maar als je ouder wordt, is iets minder werken misschien wel prettig. Zit je bijna twee jaar voor je AOW-datum? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor de Minder Werken Regeling van Stichting DID. Daardoor blijft jouw waardevolle kennis behouden voor de drogisterij en kun je op een prettige manier je werkzame leven afbouwen.

Wat houdt het in?

Vanaf twee jaar vóór de ingangsdatum van je AOW kun je tot 25% minder uren gaan werken tegen het behoud van je huidige brutoloon.

Wat doet stichting DID?

Stichting DID financiert 25% van je brutoloon plus de werkgeverslasten (pensioen, sociale lasten, vakantiegeld), in totaal 34,1% van je brutoloon. Dit wordt uitbetaald aan je werkgever. Die betaalt jouw brutoloon vervolgens gewoon aan jou zoals je dat gewend was. Je werkt er alleen minder uren voor.

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je moet voldoen aan alle voorwaarden uit de statuten en het reglement.
  • Je ben aantoonbaar 10 jaar onafgebroken in dienst bij een zelfstandige drogisterijonderneming (bij een onderbreking daarvan buiten jouw schuld om wordt je aanvraag beoordeeld door het bestuur).
  • Je arbeidsovereenkomst wordt voortgezet alsof er geen sprake is van werkvermindering. Je werkgever komt onverkort al zijn verplichtingen jegens jou als werknemer na (dus ook de afdracht van loonbelasting, pensioen- en sociale premies). Jij komt ook al jouw verplichtingen jegens je werkgever na – met inachtneming van de werkvermindering.
  • Je gaat twee jaar na de ingangsdatum van je werkvermindering met ouderdomspensioen.
  • Je komt niet in aanmerking voor een volledige WW- of WIA -uitkering.
  • Je gaat geen nieuwe of andere arbeidsovereenkomst aan en gaat ook geen andere betaalde activiteiten uitvoeren. Dit moet je schriftelijk verklaren. Bestaande betaalde nevenwerkzaamheden die je al doet voordat de werkvermindering ingaat, mag je blijven doen, maar je mag die niet verder uitbreiden.
  • Je pensioenopbouw loopt bij het Bedrijfstak Pensioenfonds Detailhandel en je werkgever heeft indertijd bijgedragen aan VUT Drogisterij/Sociaal Fonds Drogisterijbranche.
  • Je werkgever en jij moeten de werkvermindering ten minste drie maanden van tevoren hebben afgesproken.
  • Je werkgever moet het aanvraagformulier voor de Minder Werken Regeling uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de werkvermindering indienen.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier kun je hier downloaden. Je werkgever moet het indienen bij stichting DID.

Hulp nodig of vragen?

Neem contact op met Jantien Meeuwsen, adviseur van stichting DID. Ze is telefonisch bereikbaar via 06 – 41 78 84 94 en per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl. Ze helpt jou en je werkgever graag!

Minder werken 2 jaar voor AOW

Back To Top