Ga naar hoofdinhoud

Disclaimer

De Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) en de uitvoerder AGH vinden de bescherming van de gegevens van hun klanten uitermate belangrijk.

Disclaimer Stichting DID

Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) heeft de informatie op de website met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan stichting DID niet garanderen dat de verstrekte informatie op de website te allen tijde correct en volledig is.
Het reglement van stichting DID is in alle gevallen bepalend. Stichting DID aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Evenmin aanvaardt stichting DID aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van gebruik van de vermelde informatie en gegevens. Een exemplaar van het reglement van stichting DID kunt u altijd bij ons opvragen.

Hebt u vragen of opmerkingen over onze disclaimer? Neem dan contact met ons op.

Back To Top