skip to Main Content

Veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen voor je op een rij

ALGEMENE VRAGEN

WAAROM IS STICHTING DID OPGERICHT?

Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) is opgericht in 2013 en is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche te bevorderen.

Stichting DID heeft als doel ervoor te zorgen dat medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche op een plezierige en gezonde manier aan het werk kunnen blijven tot aan hun pensioen – binnen of buiten de branche. Dat gebeurt door diverse activiteiten die ervoor zorgen dat zowel werkgevers als hun medewerkers aan de slag gaan met duurzame inzetbaarheid. Financiële tegemoetkomingen zorgen ervoor dat werkgevers de kosten daarvan niet alleen hoeven te dragen.

WAAROM IS DUURZAME INZETBAARHEID ZO BELANGRIJK?

Als je gezond en vitaal bent, werk je efficiënter en effectiever en zorg je daarmee voor hogere omzetten.

Bovendien ben je minder vaak ziek en heb je minder last van stress. Reden genoeg om daar als ondernemer én als medewerker regelmatig aandacht aan te besteden. Want op een gezonde en plezierige manier aan het werk kunnen blijven tot aan je pensioen, daar wordt iedereen beter van. Zowel jij als je werkgever.

WAAR KOMT HET GELD VAN STICHTING DID VANDAAN?

Tot 2012 betaalden werkgevers en medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche mee aan de VUT-regeling

Daarmee konden oudere medewerkers plaats maken voor jongeren. De VUT-regeling is in 2012 gestopt. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche hebben het geld dat  over was, ondergebracht in de stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID). Met als doel ervoor te zorgen dat medewerkers in de branche op een plezierige en gezonde manier aan het werk kunnen blijven tot aan hun pensioen – of dat nu binnen of uiteindelijk buiten de branche is.

Kan iedereen gebruik maken van de regelingen en activiteiten?

De regelingen en activiteiten van stichting DID zijn bedoeld voor werkgevers en medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche en hebben allemaal als doel de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten – binnen of buiten de branche.

Veel activiteiten (bijvoorbeeld loopbaanpleindrogisterijen.nl en de inzet van de DID-adviseur) zijn voor alle werkgevers en medewerkers bedoeld. Een aantal regelingen is specifiek bedoeld voor werkgevers (verzuimoplossingen, loonaanvullingen) of voor oudere medewerkers in de branche die vanaf 1-1-2005 in dienst zijn bij een drogisterij onderneming.

Moet ik het geld later soms weer terugbetalen?

De middelen van stichting DID komen voort uit de voormalige VUT-gelden die bedoeld waren om ouderen plaats te laten maken voor jongeren en uit het zogenaamde C-fonds (onderdeel van het sociaal fonds van de drogisterijbranche).

De VUT-gelden zijn opgebracht door werkgevers en werknemers in de zelfstandige drogisterijbranche. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken dat dit geld ook weer ten goede komt aan de branche, in de vorm van het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarom kunnen werkgevers en werknemers – onder bepaalde voorwaarden – aanspraak maken op deze gelden. De verstrekte vergoedingen zijn dus geen leningen die later terugbetaald moeten worden, maar echte tegemoetkomingen. Er zit dus geen ‘addertje onder het gras’.

Hoe kom ik in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming?

Er zijn financiële vergoedingen voor werkgevers en diverse regelingen voor medewerkers. Bij ‘Diensten’ lees je welke regelingen er zijn en hoe je daarvoor in aanmerking kunt komen.

Als ik in aanmerking kom voor een regeling, wie moet er iets betalen?

Stichting DID heeft in het reglement vastgelegd welke kosten de stichting vergoedt. In principe vergoedt stichting DID de kosten van opleidings- en begeleidingstrajecten, loonaanvullingen, etc.

Aanvullende zaken als reiskosten,
schrijfmaterialen, etc. komen voor eigen rekening. Vraag bij DID-adviseur Jantien
Meeuwsen na welke kosten je zelf moet betalen. Je kunt haar telefonisch
bereiken via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl

Krijg ik rechtstreeks geld gestort?

Stichting DID kent financiële vergoedingen waarvoor werkgevers in aanmerking kunnen komen en diverse regelingen voor medewerkers.

Voor werkgevers geldt doorgaans dat zij gemaakte kosten kunnen declareren bij stichting DID. Zij krijgen dus meestal rechtstreeks geld gestort op hun bankrekening. De regelingen voor medewerkers betreffen altijd een vergoeding in natura: stichting DID betaalt het opleidings- of begeleidingstraject waarvoor zij in aanmerking komen. Die betaling vindt altijd plaats aan het instituut dat de opleiding of begeleiding verzorgt. Kijk voor meer informatie bij ‘Diensten’ en klik op de regeling waarop je een beroep wilt doen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Voor de meeste trajecten is een aanvraagformulier op de website te vinden. Kijk onder ‘Diensten’ en klik dan op het traject waarvoor je een aanvraag wilt doen. Staat daar geen formulier, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met stichting DID.

Mijn werkgever wil geen tegemoetkoming vragen kan ik dit zelf doen?

In een aantal gevallen is dat mogelijk. Neem contact op met Jantien Meeuwsen, adviseur van stichting DID, om te bespreken wat er kan. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl.

Wat gebeurt er als het geld van stichting DID op is?

Stichting DID bestaat zo lang er financiële middelen zijn. De toegezegde financiële vergoedingen worden gedurende die tijd uitbetaald. Uiteraard gaat stichting DID hier zeer zorgvuldig mee om.

DID-adviseur Jantien Meeuwsen

Wat kan de DID-adviseur voor mij doen?

DID-adviseur Jantien Meeuwsen komt langs bij de zelfstandige drogisterijen in Nederland.

Ze gaat in gesprek met de werkgever om te kijken wat jullie al aan duurzame inzetbaarheid doen, wat er nog beter kan en voor welke financiële tegemoetkomingen van stichting DID je werkgever in aanmerking komt. Als het even kan, praat ze ook met alle medewerkers van de winkel. Ze geeft tips over het werken aan je gezondheid en je persoonlijke ontwikkeling en kijkt samen met jou of je gebruik kunt maken van de mogelijkheden van stichting DID.

Hoe kan ik contact opnemen met de adviseur?

DID-adviseur Jantien Meeuwsen is telefonisch bereikbaar via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl.

Krijgt mijn werkgever te horen wat ik bespreek met de adviseur?

Nee, tenzij jij dat zelf wilt. Alles wat je bespreekt met de adviseur is vertrouwelijk en blijft dat ook.

Is een gesprek verplicht voor medewerkers en werkgevers?

Een gesprek met DID-adviseur Jantien Meeuwsen is niet verplicht, maar wél handig.

Niet alleen weet ze precies hoe het er in een drogisterij aan toe gaat en wat jullie in de praktijk tegenkomt, ze kan ook goed helpen bij het werken aan de duurzame inzetbaarheid van jou en je collega’s. En natuurlijk kent ze alle regelingen van stichting DID van haver tot gort, zodat ze jou en je werkgever goed kan adviseren van welke mogelijkheden jullie gebruik kunnen maken.

LOOPBAANPLEIN DROGISTERIJEN

Wat vind ik bij het loopbaanplein drogisterijen?

Het loopbaanplein biedt persoonlijke begeleiding naar je eigen inzetbaarheid binnen of buiten de drogisterijbranche via coaching en/of assessments.

MINDER WERKEN REGELING

Wat is de Minder Werken Regeling?

De Minder Werken Regeling is bedoeld voor medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche die willen gaan afbouwen richting hun pensioen.

Twee jaar vóórdat je ouderdomspensioen (AOW) in gaat, kun je in aanmerking komen voor de Minder Werken Regeling. Je kunt dan 25% minder werken, tegen je volledige brutoloon. Stichting DID betaalt je werkgever dan dat stuk van je loon, plus de werkgeverslasten.

Wanneer kan ik gebruik maken van de Minder Werken Regeling?

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling.

De belangrijkste daarvan zijn:

 • Je werkgever is het eens met de werkvermindering.
 • Je bent aantoonbaar minimaal 10 jaar in dienst bij een zelfstandige drogisterij onderneming.
 • Je contract wordt voortgezet alsof er geen werkvermindering is. Je werkgever blijft gewoon de pensioenpremies, sociale lasten etc.  betalen alsof je nog steeds al je uren werkt.
 • – Je gaat geen ander werk naast je huidige baan doen.

Kijk hier voor de volledige uitleg en voorwaarden van de Minder Werken Regeling.

Met wie kan ik eens vrijblijvend praten over de MWR?

DID-adviseur Jantien Meeuwsen vertelt jou (en je werkgever) graag meer over de regelingen van stichting DID. Je kunt haar telefonisch bereiken via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Je werkgever moet een aanvraagformulier indienen bij stichting DID. Daarna wordt beoordeeld of aan alle voorwaarden is voldaan. Als dat zo is, krijgt je werkgever bericht.

Werk naar Werk Begeleidingstraject

Wanneer kan ik hier gebruik van maken?

Als je 5 jaar of langer bij een zelfstandige drogisterij werkt en de winkel waarin je werkt gaat (noodgedwongen) sluiten, kun je tot uiterlijk 6 maanden na sluiting van de winkel in aanmerking komen voor een Werk naar Werk Begeleidingstraject. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat houdt een Werk naar Werk Begeleidingstraject in?

Een Werk naar Werk Begeleidingstraject houdt in dat je wordt geholpen om weer aan het werk te komen. Bijvoorbeeld door (om)scholing, outplacement, sollicitatietraining of andere begeleiding die jou helpt om meer kansen op de arbeidsmarkt te krijgen. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

De belangrijkste voorwaarden om gebruik te kunnen maken van een Werk naar Werk Begeleidingstraject zijn:

 • Je bent ten minste 5 jaar in dienst bij een zelfstandige drogisterijonderneming.
 • De winkel gaat binnenkort dicht of de winkel is minder dan 6 maanden geleden gesloten.
 • Je kunt aantonen dat het begeleidingstraject echt noodzakelijk is (bijvoorbeeld omdat je niet zo makkelijk meer aan het werk komt)
 • Je komt niet in aanmerking voor een ander begeleidingstraject vanuit sociale zekerheidswetgeving.
 • Stichting DID gaat akkoord met het instituut dat je gaat begeleiden of opleiden. Voor een begeleidingstraject kun je kiezen uit de door DID aangegeven aanbieders.
 • Stichting DID gaat akkoord met het opleidings- of begeleidingsplan.
 • De maximale bijdrage aan een opleidingstraject is € 2.500,–. Reis- en verblijfkosten worden niet vergoed.
 • Jij en je werkgever dienen de aanvraag tenminste 1 maand voor ingangsdatum van het begeleidingstraject in.

 

Lees hier meer over de Werk naar Werk Begeleidingstraject en over de voorwaarden om in aanmerking te komen of neem contact op met Jantien Meeuwsen, adviseur van DID. Je kunt haar telefonisch bereiken via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

De belangrijkste voorwaarden om gebruik te kunnen maken van een Werk naar Werk Begeleidingstraject zijn:

• Je bent ten minste 5 jaar in dienst bij een zelfstandige drogisterijonderneming.
• De winkel gaat binnenkort dicht of de winkel is minder dan 6 maanden  geleden gesloten.
• Je komt niet in aanmerking voor een ander opleidings- en/of begeleidingstraject vanuit sociale zekerheidswetgeving.
• Stichting DID gaat akkoord met het instituut dat je gaat begeleiden of opleiden.  Voor een begeleidingstraject kun je kiezen uit de door DID aangegeven aanbieders.
• Stichting DID gaat akkoord met het opleidings- of begeleidingsplan.
• De maximale bijdrage aan een opleidingstraject is € 2.500,–. Reis- en verblijfkosten worden niet vergoed.
• Je dient de aanvraag tenminste 1 maand voor ingangsdatum van het begeleidingstraject in.

Lees hier meer over de Werk naar Werk Begeleidingstraject en over de voorwaarden om in aanmerking te komen of neem contact op met Jantien Meeuwsen, adviseur van DID. Je kunt haar telefonisch bereiken via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Je werkgever of jijzelf moet een aanvraagformulier indienen bij stichting DID. Daarna wordt beoordeeld of aan alle voorwaarden is voldaan. Als dat zo is, krijg je bericht.

Onze drogisterijwinkel is al gesloten. Kom ik nog in aanmerking?

Je kunt tot uiterlijk 6 maanden na sluiting van de winkel een aanvraag indienen voor een Werk naar Werk Begeleidingstraject. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik hier voor meer informatie.

Mijn werkgever kan/ wil de aanvraag voor een WWB niet doen.

Ja, dat kan. Neem in dat geval contact op met Jantien Meeuwsen, adviseur van DID. Je kunt haar telefonisch bereiken via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl. Zij helpt je bij het doen van de aanvraag.

Met wie kan ik eens vrijblijvend praten over een WWB?

DID-adviseur Jantien Meeuwsen vertelt jou (en je werkgever) graag meer over de regelingen van stichting DID. Je kunt haar telefonisch bereiken via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl.

Ik ben te laat met de aanvraag. Wat nu?

Neem contact op met Jantien Meeuwsen, adviseur van DID. Je kunt haar telefonisch bereiken via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl.

INTERVENTIEKOSTEN

Welke verzuimoplossingen vergoedt stichting DID?

Stichting DID vergoedt interventies die (langdurig) verzuim verkorten of voorkomen.

Bijvoorbeeld mediation, de inzet van een arbeidsdeskundige, fysieke therapie, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening of multidisciplinaire zorg. Neem contact op met stichting DID voor de specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Kijk voor meer informatie ook hier.

Spoor 2 re-integratie (ander werk na arbeidsongeschiktheid)

Wat is een Spoor 2 re-integratie traject?

Als je ziek bent en je kunt niet meer terugkeren in je eigen werk of het bedrijf waar je werkt, dan kan het uitkomst bieden om te zoeken naar een werkplek bij een andere werkgever.

Je werkgever is wettelijk verplicht om een passende functie bij een andere werkgever voor je te zoeken. Dat wordt ook wel ‘extern re-integreren’ of ‘spoor 2’ genoemd.

Hoe gaat een Spoor 2 re-integratietraject in zijn werk?

Meestal schakelt je werkgever zijn of haar arbodienst in om jou en je werkgever te begeleiden bij een Spoor 2 traject. De arbodienst heeft daarvoor specialisten in dienst of werkt met partners die de juiste begeleiding kunnen bieden.

Is er een financiële vergoeding mogelijk voor een Spoor 2 traject?

De kosten van een Spoor 2 re-integratietraject bedragen gemiddeld zo’n € 5.000,–. Deze kosten komen meestal volledig voor rekening van de werkgever.

Soms draagt de ziektekostenverzekering ook een steentje bij. Je werkgever kan de kosten van een Spoor 2 re-integratietraject vergoed krijgen door stichting DID. Klik hier voor meer informatie.

Hoe kom ik in aanmerking voor vergoeding?

Je werkgever kan in aanmerking komen voor een vergoeding. Hij of zij kan hiervoor contact opnemen met Jantien Meeuwsen, adviseur van stichting DID. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl.

Loonaanvulling WIA

Wat is WIA?

De WIA staat voor ‘wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen’ en is de opvolger van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Het uitgangspunt bij de WIA is hoeveel iemand kan blijven werken naar zijn of haar arbeidsongeschiktheid.

Ik ben 2 jaar of langer arbeidsongeschikt. Wat betekent dat financieel?

In de cao Drogisterijbranche zijn er afspraken gemaakt voor het geval een medewerker niet (volledig) binnen twee jaar herstelt. Je werkgever moet dan van het 3e tot en met 5e jaar arbeidsongeschiktheid een loonaanvulling verzorgen. Meer informatie over de hoogte van de loonaanvulling vind je hier.

Is er een financiële vergoeding mogelijk voor de loonaanvulling WIA?

Ja, stichting DID kan – onder voorwaarden – de loonaanvulling betalen. Deze aanvulling wordt uitgekeerd aan de werkgever. De werkgever moet hiervoor een aanvraag indienen. Klik hier voor meer informatie en het aanvraagformulier loonaanvullingsregeling WIA.

Wanneer komt mijn werkgever in aanmerking voor een vergoeding?

Je werkgever kan contact opnemen met Jantien Meeuwsen, adviseur van stichting DID, om de voorwaarden te bespreken.Zij is telefonisch bereikbaar via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl.

Slachtofferhulp bij overvallen, geweld of traumatische ervaringen

Wanneer kan ik gebruik maken van slachtofferhulp via D.O.e.N?

Als je te maken hebt gehad met een overval, bedreiging of andere vorm van geweld – thuis of op het werk – kun je daar nog lang last van hebben.

Zonder professionele opvang kunnen je klachten chronisch worden, met kans op langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarom biedt stichting DID professionele slachtofferhulp via stichting D.O.E.N. Dat staat voor: Directe Opvang en Nazorg. Kijk op www.doenbv.nl voor meer informatie.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor slachtofferhulp?

Neem contact op met stichting D.O.E.N. via telefoonnummer 088 – 515 07 00. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Wat voor slachtofferhulp biedt stichting D.O.E.N?

Bij calamiteiten is er binnen 1 – 2 uur een hulpverlenen van stichting D.O.E.N ter plaatse om directe opvang te bieden. Daarnaast verzorgt stichting D.O.E.N nazorgtrajecten en trainingen. Kijk voor uitgebreide informatie op de website: www.doenbv.nl.

Is de slachtofferhulp gratis?

Ja, stichting DID betaalt de kosten van stichting D.O.E.N. Je hoeft hier verder niets aan te doen. D.O.E.N. beschikt over een lijst met zelfstandige drogisterijen en weet dus of je in aanmerking komt voor hulp. D.O.E.N. regelt de financiën verder met stichting DID.

CONTINUÏTEIT BEDRIJFSVOERING

Ik ben langer dan 6 maanden afwezig. Wat dan?

Stichting DID vergoedt maximaal 6 maanden de bruto loonkosten van een vervanger. Daarna komen de kosten volledig voor rekening van de ondernemer.

Komt je bedrijf hierdoor toch in de problemen en heb je naar jouw mening een gegronde reden om verlenging aan te vragen? Dan kun je dit verzoek alsnog na de eerste 6 maanden indienen bij het bestuur. Het bestuur is echter volgens het reglement dan niet meer verplicht om hier aan mee te werken.

Ik wil een sabbatical nemen. Kan ik hier dan nog gebruik van maken?

De regeling Continuïteit Bedrijfsvoering geldt alleen voor ondernemers in ‘nood’: ondernemers die langdurig ziek zijn of om persoonlijke redenen langere tijd niet in staat zijn om de winkel te draaien. Stichting DID vergoedt dan maximaal 6 maanden de loonkosten van een vervanger.

Komt mijn vervanger in dienst van stichting DID?

Nee, je maakt als ondernemer zelf de afspraken met de vervanger, net zoals je met je medewerkers doet.

Stichting DID vergoedt gedurende maximaal 6 maanden de loonkosten van de vervanger en maakt het geld aan jouw onderneming over. Jij blijft als werkgever verantwoordelijk voor de afdracht van de loonbelasting en de betaling van het netto-inkomen aan de vervanger.

Hoe werkt de DID-pool?

Momenteel onderzoekt stichting DID de mogelijkheden om hiervoor een pool van (ex-)ondernemers en bedrijfsleiders op te zetten om vraag naar en aanbod van tijdelijke vervangers bij elkaar te brengen. Belangstellenden (zowel aanbod– als vraagzijde) kunnen zich schriftelijk melden via info@stichtingDID.nl.

Ben ik verplicht om een vervanger uit de DID-pool in te huren?

Nee, dat is niet verplicht. Stichting DID wil met de opzet van een pool van (ex-)ondernemers en bedrijfsleiders ondernemers een helpende hand bieden, zodat zij op een makkelijke en snelle manier aan kandidaten kunnen komen.

De DID-pool is nog niet actief: momenteel worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht. Belangstellenden (zowel aanbod– als vraagzijde) kunnen zich schriftelijk melden via info@stichtingDID.nl.

Wat moet ik doen als ik de vervanger niet goed vind?

Je bent als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van een vervanger.

Stichting DID wil met de nog op te zetten DID-pool van (ex-)ondernemers en bedrijfsleiders een helpende hand bieden, maar het werving- en selectieproces blijft in handen van de ondernemer zelf. Als ondernemer sluit je met hem of haar een tijdelijk contract af, precies zoals je met een medewerker doet. Als een vervanger die niet naar jouw wensen functioneert, moet je dus ook zelf in gesprek gaan.

ANDERE VRAAG?

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met stichting DID of met onze adviseur.

Back To Top