Ga naar hoofdinhoud

Privacy Policy

De Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) en de uitvoerder AGH vinden de bescherming van de gegevens van hun klanten uitermate belangrijk.

PRIVACYBELEID Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen

Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) hanteert een privacybeleid dat van toepassing is op alle persoonsgegevens die DID verwerkt.

DID verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Zij behandelt de door u verstrekte informatie met de grootste zorg en verstrekt uw gegevens niet aan derden, anders dan op grond van een uitbestedingsconstructie waarbij uw privacy wordt gewaarborgd, tenzij u DID daartoe machtigt of de wet DID daartoe verplicht.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID), Werfweg 51, 8243 PG Lelystad, telefoon 085 – 064 57 58, KvK 58152334, e-mail: info@stichtingDID.nl.

PERSOONSGEGEVENS EN GRONDSLAGEN

DID ontvangt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze faciliteiten via een door u – of uw werkgever – ingediend financieringsverzoek. DID verwerkt deze persoonsgegevens niet anders dan in de financiële administratie. Uw persoonsgegevens worden door DID bijv. niet in een database of ander geautomatiseerd bestand opgenomen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen ontvangen:

– Bedrijfsnaam
– Naam ondernemer en/of werknemer en geslacht
– Adresgegevens en eventueel postadres
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Factuur van interventionist met naam behandeld persoon (werknemer)
– Factuur van opleider met naam van persoon die de opleiding wil volgen
– IBAN zodat DID de aanvraag tot financiering kan uitvoeren


Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens ontvangen

DID ontvangt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Voor het uitvoeren (uitbetalen) van een financieringsaanvraag
– Voor het controleren of de aanvrager een werkgever of werknemer uit de zelfstandige drogisterijbranche is
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijv. bij aanvragen van persoonlijke ondersteuning, coaching of teamsessies)

WEBSITEBEZOEK

Zodra iemand deze website bezoekt, wordt er een Cookie opgeslagen op zijn computer. DID gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze Cookie wordt door ons uitsluitend gebruikt als een ‘vingerafdruk’ via welke wij in de gaten kunnen houden hoe vaak iemand deze site bezoekt. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics.  Lees hier meer over het gebruik van cookies op onze website.

BEWAARTERMIJNEN EN VEILIGHEID

Wij zullen erop toezien dat persoonlijke gegevens worden vernietigd, zodra de bewaartermijn van de financiële administratie wettelijk verlopen is.

Voor de uitvoering van de administratie maakt DID gebruik van een externe uitvoerder. Met de uitvoerder heeft DID een verwerkersovereenkomst gesloten.

INZAGERECHT, VERWIJDERING, VRAGEN EN KLACHTEN

Via het secretariaat van DID kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen of te verwijderen. DID zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Financieringsaanvragen van personen die bezwaar hebben tegen toezending van hun persoonsgegevens die het voor DID mogelijk maken een financieringsaanvraag in behandeling te nemen, kunnen door DID helaas niet in behandeling worden genomen.

Indien u bezwaar of klachten heeft over de wijze waarop DID met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u contact opnemen met de uitvoerder via info@stichtingDID.nl.

NALEVING EN WIJZIGINGEN

Als u van mening bent dat wij ons privacy reglement, zoals dat hier is omschreven, niet naleven, wordt u verzocht om contact op te nemen met DID.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de site bekend gemaakt.

januari 2020

Hebt u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op.

Back To Top