skip to Main Content

DID wijzigt interventievergoedingen
Per 1 juli 2021 vergoedt stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) 50% van de interventiekosten die een zelfstandige drogisterijondernemer maakt als een verzekeraar niet alle kosten vergoedt. Het gaat daarbij om interventies die ervoor zorgen dat uitgevallen medewerkers sneller kunnen terugkeren in het werkproces of preventieve interventies ter voorkoming van uitval. “Hiermee sluit DID aan bij de ontwikkelingen die we zien op het gebied van verzuimverzekeringen”, aldus DID-werkgeversvoorzitter Nicole Hoetjes.

Meer focus op duurzame inzetbaarheid
Nicole Hoetjes: “Verzekeraars vinden het steeds belangrijker om te investeren in duurzame inzetbaarheid, zowel op het vlak van het oplossen als het voorkomen van verzuim. Er is in toenemende mate binnen verzuimverzekeringen ruimte voor interventies als coachingstrajecten, arbeidsdeskundigenonderzoeken of zogenaamde ‘Spoor-2’ trajecten. Een ontwikkeling die DID van harte toejuicht. Nu we deze tendens zo duidelijk zien, is dat aanleiding om de tegemoetkomingen vanuit DID te verlagen. De huidige verzekeringsmarkt biedt ondernemers voldoende mogelijkheden om een passende en betaalbare verzuimverzekering af te sluiten voor hun medewerkers.”

Een goede verzekering is een must
Ondanks dat DID nog steeds een deel van de interventiekosten kan vergoeden, benadrukt DID dat een goede verzuimverzekering een belangrijke basis is en blijft. Nicole Hoetjes: “Als ondernemer is het verstandig om te kijken naar een verzekering die een goed interventiebudget biedt. Nu DID de interventieaanvulling verlaagt, geldt dat des te meer.”

 

DID WIJZIGT INTERVENTIEVERGOEDINGEN

Back To Top